25 januari 2007

God kristen - två kandidater, men bara en kvalificerar sig...

Nu är det verkligen dags att klicka på "create new post"-knappen.

Ett besök hos bloggprästen Karl af Hällström fick mig nästan att sätta kaffet i halsen. Jag följer hans blogg eftersom han ofta rapporterar kring hbt-rättigheter och debatt när det kommer till finländska kyrkan. Dessutom brukar hans inlägg ge mig hopp om att kyrkan också i Finland är på väg åt rätt håll (tolerans i kärleksbudets anda), även om den debatt som förs i kommentarsfältet ibland är nedslående. Hans hbt-bibel rekommenderas varmt!

Det som hänt är att af Hällström blivit anmäld till domkapitlet för att han är en av "the good guys", argumenterar för att all kärlek är bra kärlek och är villig att välsigna homosexuella. Anmälan ser ut såhär och debatten torde fortsätta på bloggen.

Jag blir ofta mörkrädd och därefter besviken när jag följer finländsk debatt i diverse toleransfrågor. Jag kan inte förstå hur en person som skriver det här...
Den fråga jag riktar till domkapitlet är, huruvida berörda parter kan anses vara oförvitliga i sin lära när
1) Karl af Hällström och Tomas Ray försvarar homosexuellt leverne och den förstnämnde deklarerar sin avsikt att, ifall han tillfrågas, välsigna homosexuella parförhållanden,
2) Karl af Hällström hävdar att man i denna fråga inte kan göra någon distinktion mellan synd och syndare, och Tomas Ray låter påskina att de homosexuellas kärlek med nödvändighet tar sig uttryck i homosexuellt könsumgänge, samt
3) Karl af Hällström hävdar att det är människorättsligt oacceptabelt att söka hjälpa homosexuella att utveckla heterosexuella drifter.
(Källa anmälan länkad ovan.)

...tror sig vara en god kristen och tar sig rätt att anmäla en person som skrivit det här:
I min bibeltolkning utgår jag från att Gud blev människa i Kristus för att visa oss sin kärlek och befria oss från ondskan. Detta förpliktar oss att (sträva efter att) leva ut Guds kärlek i vårt förhållande till vår medmänniska, såsom det Dubbla kärleksbudet (Luk 10:27) befaller oss.
När jag då med denna utgångspunkt granskar Bibeln för att se vad den säger om homosexuell kärlek, kommer jag till slutsatsen att kärlek är kärlek. Den homosexuella kärleken är en återspegling av Guds kärlek lika mycket som den heterosexuella kärleken är det.
(Källa posten hbt-bibeln länkad ovan)

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Att införa ordningar som för evigt skiljer homosexuella från Gud är inte direkt i tolerans och kärleksbudskapets anda.

9:35 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag skickade en pepphälsning till honom!

6:24 em  

Skicka en kommentar

<< Home